Beküldte fulopagi 2011. 05. 21-n 09:11-kor

 

Áprily Lajos

Felhőt szerettem nézni

.

Felhőt szerettem nézni, mint a pásztor,
ki tekintetét fenn legelteti,
míg nyáját rablótól, farkas-marástól
éber kutyája lenn őrizgeti.

.

Örült, hogy égi formákat figyelhet,
kék réteken vonuló nyájakat,
havas hegyet, hullámot, női mellet,
s vihart, ha jött a felleg-áradat.

.

Beküldte fulopagi 2011. 01. 4-n 13:32-kor

Elnémult a kis patak                                                

elakadt a hangja,

jég födte be s a jeget

öles hó takarja.

Azt se tudnád, hol lehet,

merre volt a medre,

partja közét a nagy hó

színültig befedte.

De a füzek, az öreg

girbe-gurba strázsák,

 az elnémult patakot

télen is vigyázzák.

Ösvény is fut rajta friss,

naponta-vert ösvény,

hogyha volna korcsolyám,

magam is felkötném.

Beállnék a gyermekek

vidám seregébe,

s tavaszt-hozó verseket

karcolnék a jégre.

/Kányádi Sándor/

A fagykristályoknak számos megjelenési formája létezik, ide tartozik például a dér, a zúzmara és a jégvirág is. A hókristályokhoz hasonlóan a fagykristályok is közvetlenül a levegőben lévő vízgőzből fagynak ki, a folyadékállapotot kihagyva történik a halmazállapot-változás. Különbség azonban, hogy míg a hókristályok szabad levegőben, a felhőben képződnek, és hatszöges formát vesznek fel, addig a fagykristályok a felszínen, növényeken vagy tárgyakon kezdenek növekedni, és itt nem jelenik meg a hatszöges alak. A kristályok a felületek egyenetlenségeiben (például növényi szőrök, por, kisebb-nagyobb kidudorodások) indulnak növekedésnek. Előfordulnak hegyes, tűszerű, de lapos vagy négyszögletes kristályok is, változatos mintázatokat alkotva. Hála a természetnek és az időjárásnak, hogy ilyen szépségeket hoz létre.

január 3

– Fa vagyok
Beküldte fulopagi 2011. 01. 3-n 08:48-kor

Ködöt lehel a virradat                       
s január széljárása zordon.
A szélben hetven ágamat,
koronám hajladozva hordom.
Csúcsaimon ragadozók
települnek le: karmos ölyvek.
Körülöttem nagy köd-folyók
hömpölyögnek alá a völgynek.
Roppantanak szelek, fagyok.
De ha a fény győz, hetven ágam
a sugaraktól megragyog
ködremekelte zúzmarában

/Áprily Lajos/

december 23

Karácsony
Beküldte fulopagi 2010. 12. 23-n 00:30-kor

Üzenget a tájnak a tél,                
közeleg a kegyes Karácsony.
Az utolsó megtűrt levél
első cicomája a fákon.
Fácánok, őzek, kósza nyulak
ámuldoznak avítt csodákon:

Békével öltözik a völgy,
csönd gyűlik földünkre, bársony, –
egyszer csak, egyszer, angyalok
szállnak alá zizegő szárnyon,
Fehér lesz, fehér lesz, minden fehér, –
kivirágzik minden madárnyom.

 

/Csanádi Imre: Karácsonyi angyalok/

szeptember 4

Korondon jártam
Beküldte fulopagi 2010. 09. 4-n 22:23-kor

Korondon ősi hagyományai vannak a fazekasságnak. Sokan Európa egyik legjelentősebb fazekas központjának tartják. A fazekasság a középkortól nőtt iparággá. A korondiak máz nélküli edényeknek sokféle változatát készítik, melyek jól bevált főzőedények. A fazekasság létalapját a falu nyugati határán, a Szakadát-patak bal partján előforduló szürke pala (agyag) képezi. A fazekasság mar hosszú idők óta jelen van a falu életében, amely apáról fiúra öröklődik. A korondi kerámia hírnevének köszönhetően a főút mentén árus árus hátán kínálja portékáit. Ha azonban valódi helyi népművészeti terméket szeretnél vásárolni, érdemes elkalandozni a kis utcákban, és olyan üzletet keresni, amely egyben fazekas műhely is. Nem utolsó érv emellett, hogy helyben megtekintheted a méltán híres korondi kerámia készítésének munkafázisait.

                

Tányérszemű

óriásé ez a

föld,

korongostól,

ki parazsat
                      
fúj

a holtszén-éjbe,

hogy bujkáló

tűzvirággal

oltsa éhét

a kemence.

/Ambrus Lajos: Kerámia/